Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovná návšteva zástupcov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Dňa 9. septembra 2020 sa na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality uskutočnila pracovná návšteva zástupcov Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Za Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR sa pracovného stretnutia zúčastnili Katarína SURMÍKOVÁ TATRANSKÁ, MBA – predsedníčka úradu a Ing. Monika LAUROVIČOVÁ –riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí. Predmetom pracovnej návštevy bola prezentácia činnosti úradu a bližšie oboznámenie sa s procesmi obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality. Hodnotená bola aj vzájomná spolupráca medzi úradmi.  

null

Aktualizované:21. 09. 2020 11:10