Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Školenie k ochrane proti požiarmi

V súlade so Zákonom o štátnej službe č. 55/2017 sa dňa 10. septembra 2020 zamestnanci Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne zúčastnili odborného školenia k požiarnej ochrane, ktoré vykonal  Mgr. Marián ORAVEC - zmluvný technik požiarnej ochrany. Predmetom školenia bolo oboznámenie zamestnancov so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, Vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, Požiarny evakuačný plán, Požiarne poplachové smernice, Požiarna identifikačná karta.    

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:21. 09. 2020 11:02