Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode spoločnosti MSM Nováky, a. s. 

Dňa 7. októbra 2020 odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT Osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti MSM Nováky, a. s., podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na: „Vývoj, výroba, skladovanie, opravy a zneškodňovanie zbraní a streliva v rozsahu platných oprávnení". Osvedčenie o zhode prevzala Ing. Zuzana HELBICHOVÁ, predseda predstavenstva a Miloš SAPÁR, predstaviteľ manažmentu pre kvalitu.  

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:12. 10. 2020 08:11