Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode spoločnosti ALES a. s., Trenčín   

Dňa 25. augusta 2021 v rámci výstavy IDEB 2021, odovzdal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT Osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti ALES a. s. Trenčín podľa SOŠ AQAP 2110:2017, s vymedzením predmetu na: „Výskum, výroba a projektovanie automatizovaných systémov pre dopravu a priemysel. Vývoj, výroba, montáž, opravy a úpravy rádiolokačných a rádiosondážnych systémov, rádionavigačných prístrojov, rádiových prístrojov na diaľkové ovládanie.“ Osvedčenie o zhode prevzala Ing. Katarína GALAJDOVÁ, predsedkyňa predstavenstva.                   

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:10. 09. 2021 09:34