Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podpísanie Kolektívnej zmluvy na rok 2018

 

Dňa 16. januára 2018 bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2018 zmluvnými stranami. Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania  medzi štatutárnym zástupcom Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a predsedom Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov úradu v roku 2018. Kolektívnu zmluvu podpísali riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT a predseda odborového zväzu Mgr. Ľubica GREGOROVÁ.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:13. 03. 2018 06:14