Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné stretnutie s riaditeľom Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR

 

Dňa 14. februára 2018 sa na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu Ministerstva obrany SR plk. Ing. Jánom BONKOM. Za úrad sa stretnutia zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu, Ing. Roman BOHUŠ – riaditeľ odboru kodifikácie a Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality. Na pracovnom stretnutí bola prezentovaná pôsobnosť a činnosť úradu a bližšie oboznámenie sa s procesmi obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality a vzájomná spolupráca vo väzbe na aktuálne otázky a úlohy úradu a Ministerstva obrany SR.

Fotografia

Aktualizované:13. 03. 2018 06:16