Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné stretnutie so starším vojenským poradcom Sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR

 

Dňa 19. februára 2018 sa na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality uskutočnilo pracovné stretnutie so starším vojenským poradcom Sekcie modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany SR plk. Ing. Vladimírom KAVICKÝM. Za úrad sa stretnutia zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu, Ing. Roman BOHUŠ – riaditeľ odboru kodifikácie, Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality a Ing. Miroslav MARUŠIN – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. Na pracovnom stretnutí bola prezentovaná pôsobnosť a činnosť úradu a bližšie oboznámenie sa s procesmi obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality a vzájomná spolupráca vo väzbe na aktuálne otázky a úlohy úradu a Ministerstva obrany SR.

Fotografia

Aktualizované: 3. 04. 2018 10:16