Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rozlúčka so zamestnancom úradu

 

Dňa 28. februára 2018 sa riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT rozlúčil s pánom Ing. Jánom CÍBIKOM, dlhoročným zamestnancom úradu pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku. Ing. Ján CÍBIK pôsobil na úrade od roku 2005 vo funkcii štátneho radcu oddelenia dozoru nad kvalitou, odboru štátneho overovania kvality. Riaditeľ úradu Ing. Jánovi CÍBIKOVI poďakoval za dlhoročnú zodpovednú prácu v prospech úradu a rezortu obrany. Zároveň mu odovzdal ocenenie „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky III. stupňa“ a poprial v mene svojom aj v mene kolektívu zamestnancov úradu pevné zdravie, šťastie a pohodu v budúcnosti.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:22. 03. 2018 08:11