Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Návšteva poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

 

Dňa 8. marca 2018 sa na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality uskutočnilo pracovné stretnutie s poslancom NR SR PhDr. Antonom HRNKOM, CSc. - predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Za úrad sa stretnutia zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu, Ing. Roman BOHUŠ – riaditeľ odboru kodifikácie, Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality, Ing. Miroslav MARUŠIN – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie, JUDr. Gabriela MOJTOVÁ – riaditeľka Osobného úradu a Ing. Anton BLAHUŠ, PhD. – riaditeľ Kancelárie riaditeľa úradu. Na pracovnom stretnutí bola prezentovaná pôsobnosť a činnosť úradu a bližšie oboznámenie sa s procesmi obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality a nadchádzajúce legislatívne zmeny Zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 3. 04. 2018 10:18