Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podpísanie Technickej dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Izraela v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality

Odbor štátneho overovania kvality, Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“), v súčinnosti s Oddelením medzinárodných vzťahov, Odboru medzinárodných vzťahov MO SR, začal v roku 2017 rokovania s Odborom štátneho overovania kvality, Ministerstva obrany štátu Izrael, k uzatvoreniu bilaterálnej dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality.

Konečné znenie bilaterálnej dohody bolo vzájomne odsúhlasené v mesiaci január 2018. Ministerstvo obrany štátu Izrael dohodu podpísalo dňa 15. januára 2018 v Tel-Avive. Po doručení dohody cestou Ambasády Slovenskej republiky v Tel-Avive na územie Slovenskej republiky a vybavení príslušných poverení k podpisu dohody riaditeľom úradu Ing. Emilom KOŠÚTOM, bola táto medzinárodná dohoda podpísaná Slovenskou republikou dňa 26. marca 2018.

Ustanovenia dohody sú uplatniteľné na štátne overovanie kvality projektov vzájomnej spolupráce v oblasti vyzbrojovania a v procese obstarávania produktov alebo služieb na účely obrany, ktoré sú obstarávané pre potreby ozbrojených síl zmluvných strán. Vzájomné poskytovanie služby štátneho overovania kvality je v súlade so znením dohody poskytované bezúplatne s výnimkou prípadov neúmerne vysokých nákladov, ktoré musia byť vopred prekonzultované a schválené zmluvnými stranami.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 9. 04. 2018 12:59