Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Účasť na prezentácii českých firiem z obranného a bezpečnostného priemyslu v Bratislave

Dňa 28. marca 2018 sa v Bratislave uskutočnila prezentácia českých firiem z obranného a bezpečnostného priemyslu. Akcia sa konala pod záštitou veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku pani Livie KLAUSOVEJ a ministra obrany SR Petra GAJDOŠA a bola organizovaná Veľvyslanectvom ČR na Slovensku, Asociáciou obranného a bezpečnostného priemyslu ČR a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR. Projektu sa zúčastnilo 10 českých firiem, ktorých zástupcovia informovali a predstavili nové produkty českého obranného priemyslu a zároveň podporili firemnú spoluprácu v oblasti obranného priemyslu. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality sa prezentácie zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Anton KAPUSTA – riaditeľ odboru štátneho overovania kvality. Prezentácia sa uskutočnila i v súvislosti s nadchádzajúcim medzinárodným veľtrhom obrannej techniky IDEB 2018, ktorého sa úrad pravidelne zúčastňuje.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované: 9. 04. 2018 12:59