Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Medzinárodná vedecká konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity spolu s Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, zorganizovala dňa 16. mája 2018 Medzinárodnú vedeckú konferenciu o vojenských a špeciálnych technológiách ICMT – 2018 pod záštitou náčelníka Generálneho štábu OS SR a čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc. Konferencia bola súčasťou Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018, Bratislava.

Účastníkov konferencie v rámci zahájenia konferencie privítal riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT. V rámci programu konferencie vystúpil so svojím príspevkom Ing. Anton KAPUSTA, riaditeľ odboru štátneho overovania kvality. Vo svojom vystúpení sa zameral na vyhodnotenie doterajších skúseností v rámci vykonávania štátneho overovania kvality.. 

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:22. 05. 2018 13:34