Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny AC-327/WG2 pre kvalitu, Koblenz, Nemecko


V dňoch 14. až 18. mája 2018 sa konalo v Koblenzi, v Nemecku plánované pracovné rokovanie skupiny AC/327/WG2 pre kvalitu. Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnil Ing. Pavol LABÁK – vedúci oddelenia dozoru nad kvalitou. 

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä: 

1. Vyhodnotenie aktivít týkajúcich sa spolupráce krajín NATO podľa štandardizačnej dohody aliancie NATO STANAG 4107 a spojeneckých publikácii NATO AQAP. 

2. Rokovanie akčného tímu k tvorbe používateľskej príručky „AQAP selection guidance”. V pracovnej skupine prebehlo posledné kolo podávania pripomienok, ktoré boli na zasadaní vyhodnotené a zapracované do konceptu dokumentu. 

3. Zhrnutie pripomienok jednotlivých krajín k novo vydanému návrhu „Activity sheet – AS 2018/xx“ Požiadavky na certifikáciu podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP. 

Zástupca Slovenskej republiky od prezentoval na rokovaní tematiku „Možnosti spoločného prístupu krajín NATO k certifikácii spoločností – dodávateľov produktov na účely obrany podľa požiadaviek spojeneckých publikácii NATO AQAP“.

Fotografia

 

Aktualizované:30. 05. 2018 13:44