Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Podpísanie Kolektívnej zmluvy na roky 2019 - 2020

 

Dňa 11. januára 2019 bola podpísaná Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020 zmluvnými stranami. Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania  medzi štatutárnym zástupcom Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a predsedom Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie priaznivejších pracovných podmienok pre zamestnancov úradu v rokoch 2019 - 2020. Kolektívnu zmluvu podpísali riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT a predseda odborového zväzu Mgr. Ľubica GREGOROVÁ.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:16. 01. 2019 10:49