Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

V tejto sekcii sú uverejnené všetky platné legislatívne dokumenty, legislatívne dokumenty v pripomienkovom konaní alebo v etape prípravy. Ďalej tu nájdete podporné dokumenty, ktoré napomáhajú vysvetleniu strohej reči zákona.

V prípade otázok telefonujte na Telefón +421 960 332 926, +421 960 332 619, +421 32 744 21 75, alebo píšte na E-mail codify@mil.sk

Aktualizované:31. 01. 2009 17:48
  • VYHLÁŠKA MO SR č. 476/2011 Z. z.
    VYHLÁŠKA MO SR č. 476/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na...
    16. 01. 2008 08:55

  • ZÁKON č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
    ZÁKON č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov ...
    16. 01. 2008 08:35