Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

 

Zákon, vyhláška Text
396/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z.
277/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb pre účely obrany.
477/2011 Vyhláška MO SR č. 477/2011 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode.
11/2004 Zákon č. 11/2004 Z.z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany.
Aktualizované:23. 02. 2015 09:31