Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SÚVISIACE ZÁKONY

 

Zákon Text
264/1999 Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
71/1967 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Aktualizované:25. 02. 2015 09:34