Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SÚVISIACE ZÁKONY

 

Zákon Text
56/2018 Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní zmeny určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
71/1967 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Aktualizované: 6. 03. 2019 13:07