Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie Výboru pre štandardizáciu (CS)


Dňa 29. septembra 2020 sa v centrále veliteľstva NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo zasadanie výboru pre štandardizáciu - Committee for Standardization (CS). Vzhľadom na aktuálnu zdravotnú a epidemiologickú situáciu v Európe a vo svete v súvislosti so šírením COVID-19 sa zasadanie konalo prostredníctvom videokonferencie. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín sa telekonferencie zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. Priamo na veliteľstve NATO v Bruseli sa rokovania za SR zúčastnil príslušník oddelenia pre spoluprácu s NATO z Úradu vojenského predstaviteľa Stálej delegácie SR pri veliteľstve NATO pplk. Ing. Marián PRIBULA.

Predmetom pracovného rokovanie bolo najmä:

1. národné poznatky a osvedčené postupy v oblasti implementácie troch prezentujúcich krajín Turecka, Veľkej Británie a USA. Na uvedenú tému budú prezentovať zástupcovia úradu za SR na plánovanom jarnom zasadaní 2021.

2. správa o činnosti Nato Standardization Office (NSO), s prezentáciou vystúpil zástupca riaditeľa NSO Mr. Dieter Schmaglowski.Vo svojom vstúpení predstavil:
- progres v činnostiach a aktivitách NSO,
- identifikované výzvy,
- úlohy a činnosti odporúčané pre NSO v roku 2020.

Okrem toho zdôraznil nasledujúce potreby:
- udržiavanie aktuálnosti štandardov NATO,
- národná participácia v rozvoji a aktualizácii štandardov NATO,
- zladenie národných štandardizačných aktivít s aliančnými prioritami spôsobilostí,
- vzdelávanie národných expertov v oblasti štandardizácie NATO,
- zlepšenie implementácie štandardizačných dohôd NATO. Aktualizované: 6. 10. 2020 13:41