Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie (SMG)


Dňa 30. septembra 2020 sa v priestoroch veliteľstva NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo prostredníctvom videokonferencie plánované zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie - Standardization Management Group (SMG). Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom agendy pracovného rokovania bolo najmä:

- zhodnotenie a komentáre jednotlivých členov pracovnej skupiny k prezentáciám troch hodnotiacich krajín (Turecko, Veľká Británia a USA) na tému "Národné poznatky, osvedčené postupy a výzvy v oblasti implementácie.", ktoré boli odprezentované počas zasadania výboru pre štandardizáciu (CS),

- pripomienky zástupcu Francúzska k spojeneckej publikácii AAP-52 (edícia B),

- prezentácia zástupcu Severného Macedónska na tému "Vlastný systém a postupy v oblasti obrannej štandardizácie",

- zlepšenie implementácie kritických štandardizačných dohôd NATO (STANAGov).

Nasledujúce zasadanie SMG prostredníctvom videokonferencie je plánované na 5. novembra 2020. Aktualizované:12. 11. 2020 09:09