Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Prvé zasadnutie Výboru pre európsku obrannú štandardizáciu (EDSC)


Dňa 27. októbra 2020 sa v priestoroch Európskej obrannej agentúry (EDA) v Bruseli (Belgicko) konalo prostredníctvom videokonferencie prvé plánované zasadnutie Výboru pre Európsku obrannú štandardizáciu (EDSC). Zriadenie tohto výboru je jeden z nástrojov pre Európsku obrannú agentúru k zabezpečovaniu a podpore členských štátov EÚ pri zlepšovaní ich obranných spôsobilostí uplatňovaním štandardizovaných postupov ako aj:
- harmonizácie požiadaviek na poskytovanie operačných spôsobilostí,
- výskumu a inovácie na vypracovanie technologických ukazovateľov,
- odbornej prípravy a výcviku na údržbu a podporu operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Zasadnutia prvého pracovného výboru sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom agendy pracovného rokovania bolo najmä:

- prerokovanie plánovaných aktivít výboru EDSC a plánu rozvoja spôsobilostí EU, vychádzajúcich z priorít rozvoja spôsobilostí EU;

- prerokovanie pripomienok k návrhu štatútu a pôsobnosti novo zriaďovanej pracovnej skupiny pre riadenie Európskej obrannej štandardizácie (EDSMG) – ako nástroj na zabezpečovanie a plnenie úloh pracovnej skupiny v podriadenosti EDSC;

- prezentácia a diskusia k využívaniu referenčného systému európskych obranných štandardov (EDSTAR), ktorý tvorí databázu najviac uplatňovaných štandardov pre praktické využitie a odporúčaných pre tvorbu technických špecifikácii v rámci obstarávania produktov na účely obrany.

Nasledujúce zasadanie EDSC je plánované na 5. mája 2021.

Fotografia

Aktualizované:12. 11. 2020 10:34