Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie (SMG)


Dňa 5. novembra 2020 sa v priestoroch NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) konalo prostredníctvom videokonferencie ďalšie plánované zasadnutie skupiny pre manažment štandardizácie - Standardization Management Group (SMG). Zasadnutia pracovnej skupiny sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Predmetom agendy pracovného rokovania bolo najmä:

- prezentácia zástupcu Nórska na tému "Najlepšie národné skúsenosti pri uplatňovaní systému obrannej štandardizácie";

- diskusia k používaniu zrýchleného procesu ratifikácie štandardizačných dohôd členskými štátmi NATO a výmena skúseností;

- akčný plán implementácie, implementácia štandardizačných dohôd ozbrojenými silami členských štátov NATO, uplatňovanie štandardizačných dohôd a spojeneckých štandardov počas vojenských cvičení a výcvikov, vyhodnocovanie úrovne interoperability.

Následné zasadanie prostredníctvo videokonferencie je plánované 9. decembra 2020.

Fotografia

Aktualizované:12. 11. 2020 10:35