Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie Výboru pre štandardizáciu (CS)


Dňa 11. mája 2021 sa v centrále veliteľstva NATO (HQ) v Bruseli (Belgicko) prostredníctvom videokonferencie konalo zasadanie Výboru pre štandardizáciu (CS). Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín sa telekonferencie zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT – riaditeľ úradu a Ing. Pavol LABÁK – riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. 

V súlade s agendou zasadania boli prerokované najmä nasledujúce body:

- Štandardizácia v procese rozvoja spôsobilostí. Mr. Scott A. Kindsvater zdôraznil význam procesu obranného plánovania NATO a jednotlivých členských štátov NATO s dôrazom na priority NATO v procese prijímania a implementácie štandardov NATO a priorít členských štátov NATO s využitím dokumentu "Kódy spôsobilostí a stanovenie spôsobilostí". 

- Vyhodnocovanie rizík a dôsledkov pri využívaní prostriedkov odstrašovania a obrany aliancie pre zabezpečovanie interoperability a štandardizácie.

- Aktivity v oblasti štandardizácie Hlavného veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe - SHAPE.

- Prístup k spôsobilostiam v oblasti letectva.

- Prezentácie troch členských štátov NATO - Španielska, Slovinska a Slovenska na tému "Osvedčené postupy a výzvy v procese implementácie štandardizačných dokumentov NATO".

V rámci prezentácie za SR bolo prezentované:.

a) Národný systém zabezpečenia obrannej štandardizácie, ktorý vychádza z požiadaviek NATO.
b) Spôsob implementácie štandardizačných dokumentov NATO do národných dokumentov a vydávanie slovenských obranných štandardov.
c) Štatistika prijímania a implementácie štandardizačných dohôd NATO (STANAGov) Slovenskou republikou.
d) Výzvy a využitie príležitostí na zlepšovanie.

Fotografia

Aktualizované:21. 05. 2021 09:06