Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pravidelné zasadnutie CS, SMWG a pracovnej skupiny na hodnotenie implementácie štandardizačných dohôd NATO

V dňoch 15. až 17. apríla 2013 sa v centrále NATO v Bruseli konalo plánované pracovné rokovanie predstaviteľov Výboru pre štandardizáciu (CS), rokovanie pracovnej skupiny pre manažment štandardizácie (SMWG) a rokovanie pracovnej skupiny na hodnotenie implementácie štandardizačných dohôd NATO. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne sa týchto rokovaní zúčastnil riaditeľ odboru obrannej štandardizácie Ing. Miroslav MARUŠIN. Hlavnými závermi z rokovaní sú úlohy pre úrad k zabezpečeniu odbornej prípravy personálu obrannej štandardizácie na spracovanie stanovísk k prijatiu štandardizačných dohôd NATO a hlásení o ich implementácií vo väzbe na pripravované vydanie novej edície AAP-3 (K). 

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02