Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pravidelné zasadnutie CSReps, SMWG a MCTC.

V dňoch 28. až 31. októbra 2013 sa v centrále NATO v Bruseli konali plánované pracovné rokovania predstaviteľov Výboru NATO pre štandardizáciu (CSReps), rokovanie pracovnej skupiny pre manažment štandardizácie (SMWG) a rokovanie terminologického výboru MCTC. Za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín sa týchto rokovaní zúčastnil Ing. Miroslav MARUŠIN, riaditeľ odboru obrannej štandardizácie. Hlavnými závermi z rokovaní sú úlohy pre úrad súvisiace s procesmi obrannej štandardizácie a výstupy k zabezpečeniu odbornej prípravy personálu obrannej štandardizácie rezortu počas plánovania OŠ na rok 2014. Cieľom je implementácia úloh obrannej štandardizácie a terminológie z centrály NATO do podmienok v Slovenskej republike.

 

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02