Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Koordinačná porada k prerokovaniu Súhrnného plánu obrannej štandardizácie na rok 2016

Dňa 01. decembra 2015 Odbor obrannej štandardizácie organizoval koordinačnú poradu so zložkami Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky v priestoroch ministerstva obrany. Obsahom porady bolo poskytnutie informácií z rokovaní v centrále NATO o najnovšom vývoji v procese obrannej štandardizácie a jeho dopade na proces obrannej štandardizácie v Slovenskej republike. V druhej časti porady boli odsúhlasené jednotlivé položky Súhrnného plánu obrannej štandardizácie na rok 2016 medzi úradom a jednotlivými zložkami rezortu obrany.

Fotografia

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02