Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pravidelné rokovanie v centrále Európskej obrannej agentúry

V dňoch 9. a 10. decembra 2015 sa v centrále Európskej obrannej agentúry (EDA) v Bruseli uskutočnilo pravidelné rokovanie Tímu pre harmonizáciu materiálových štandardov (Material Standardization Harmonization Team) a Skupiny pre materiálovú štandardizáciu (Material Standardization Group) Európskej obrannej agentúry. Hlavnými témami rokovania boli projekty EDA v roku 2015, tvorba hybridných štandardov a vzdelávanie v štandardizácií v pôsobnosti EDA. Závery z rokovania sú podkladom pre odbornú prípravu personálu v oblasti obrannej štandardizácie v SR a pre prípravu konferencie obrannej štandardizácie v roku 2016 na území Slovenskej republiky. Na rokovaní sa za Slovenskú republiku zúčastnili Ing. Emil KOŠÚT, riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a Ing. Miroslav MARUŠIN, riaditeľ odboru obrannej štandardizácie.

Fotografia

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02