Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

TRISTAND 2016 v Rožnově pod Radhoštěm

V dňoch 11. až 12.októbra 2016 sa v Rožnově pod Radnoštem, v Českej republike, uskutočnilo každoročné zasadnutie expertov materiálovej obrannej štandardizácie krajín V4 TRISTAND. Zasadnutia sa zúčastnil za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu a Ing. Monika BRACHOVÁ a Ing. Klaudia SUROVSKÁ - zástupcovia odboru obrannej štandardizácie. Zástupcovia zúčastnených strán sa navzájom informovali o súčasnom stave obrannej štandardizácie v národných podmienkach a plánovaných aktivitách do budúcnosti. V rámci rokovania sa diskutovalo o pripravovanej novelizácii publikácie NATO AAP-3 o tvorbe, udržiavaní a spravovaní štandardizačných dokumentov NATO, o používaní obranných štandardov v procese obstarávania materiálu ako aj o skúsenostiach zo spolupráce s obranným priemyslom. Zástupcovia zúčastnených strán sa v záveroch zhodli nielen na pokračovaní vzájomnej výmeny informácií o implementácii štandardizačných dokumentov NATO, vrátane spôsobov ako efektívne kontrolovať skutočný stav ich implementácie ale i v pokračovaní koordinácie národných postojov k dôležitých úlohám v rámci CS (výbor pre štandardizáciu) a SMG WG (pracovná skupina NATO pre manažment štandardizačných dokumentov). Súčasťou programu bola návšteva závodu TATRA Kopřivnice zameraného na výrobu nákladných automobilov a motorov, ktorého zákazníkom sú aj Ozbrojené sily SR. Nasledujúce rokovanie TRISTAND 2017 sa uskutoční na budúci rok v Poľskej republike.

Fotografia

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02