Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny TRISTAND 


V dňoch 10. a 11.októbra 2017 sa vo Wroclawe, v Poľskej republike, uskutočnilo každoročné zasadnutie expertov materiálovej obrannej štandardizácie krajín V4 TRISTAND. Zasadnutia sa zúčastnil za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Ing. Emil KOŠÚT - riaditeľ úradu, Ing. Monika BRACHOVÁ a Ing. Klaudia SUROVSKÁ - zástupcovia odboru obrannej štandardizácie. Rokovanie bolo zamerané na  riešenie aktuálnych úloh, výmenu skúseností a navrhovanie spoločných postupov v materiálovej oblasti obrannej štandardizácie v rámci CS (výbor pre štandardizáciu), EDA/MSHT (Pracovná skupina pre harmonizáciu obrannej štandardizácie medzi NATO a EDA) a EDA/MSG (Pracovná skupina technickej štandardizácie v rámci EDA). Súčasťou rokovania bol aj spôsob implementácie očakávaného vydania novej edície publikácie NATO AAP-3 o tvorbe, udržiavaní a spravovaní štandardizačných dokumentov NATO v národných podmienkach. 

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:19. 10. 2018 09:02