Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny TRISTAND, Budapešť, Maďarsko


V dňoch 8. až 11. októbra 2018 sa konalo v Budapešti, v Maďarsku plánované stretnutie zástupcov krajín V4 pre riešenie problematiky v oblasti štandardizácie.  

Predmetom pracovného rokovanie bolo najmä: 

1. Implementácia novej edície publikácie NATO AAP-3 o tvorbe, udržiavaní a spravovaní štandardizačných dokumentov NATO v národných podmienkach a súvisiace legislatívne zmeny.  

2. Súčasný stav obrannej štandardizácie v národných podmienkach a plánované aktivity do budúcnosti. 

3. Možnosti vzdelávania v oblasti obrannej štandardizácie v rámci NATO a pripravovaný systém vzdelávania „on-line“. 

4. Jednotná terminológia NATO a jej význam v spoločných operáciách.  

Pracovného rokovania sa za Odbor obrannej štandardizácie zúčastnila Ing. Monika BRACHOVÁ.

Fotografia

 

Aktualizované:12. 11. 2020 09:08