Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

UVÁDZACIE DOKUMENTY STANAG/STANREC

Aktuálne a overené informácie o štandardizačných dokumentoch NATO Vám poskytnú zamestnanci odboru obrannej štandardizácie, ktorých kontakty sú uvedené v časti "Kontaktné údaje".


Používané skratky:

PI        - Prijať a implementovať
PIV      - Prijať a implementovať s výhradami
PIB      - Prijať a implementovať v budúcnosti
PIBV    - Prijať a implementovať v budúcnosti s výhradami
NP       - Neprijať
NZ       - Nezúčastniť sa
RD       - Ratifikačný návrh

NON CLASSIFIED = BEZ UTAJOVANIA (VEREJNE PRÍSTUPNÝ)
NU = NATO UNCLASSIFIED - NEUTAJOVANÉ
NR = NATO RESTRICTED - VYHRADENÉ
NC = NATO CONFIDENTIAL - DÔVERNÉ
NS = NATO SECRET - TAJNÉ

Aktualizované: 3. 04. 2024 10:47

Uvádzacie dokumenty k 31.03.2024: