Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie projektového tímu s dodávateľmi.

Dňa 18. apríla 2012 sa uskutočnilo na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne rokovanie projektového týmu pre katalóg produktov s dodávateľmi systémov. Predmetom pracovného rokovania bola otázka identifikácie najvhodnejšieho reálneho riešenia prepojenia systémov spĺňajúceho požiadavky bezpečnosti prevádzky v rezortnej dátovej sieti a požiadavky na prenos a spracovanie údajov v integrovanom informačnom systéme (IIS) a v informačnom systéme MCCATALOGUE. Rokovanie viedol vedúci projektového tímu podplukovník Ing. Cyril MESÍK z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Na rokovaní sa zúčastnili zamestnanci Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov, zástupcovia dodávateľa IIS, zástupcovia dodávateľa informačného systému MCCATALOGUE a zamestnanci odboru kodifikácie úradu.

Fotografia

Aktualizované:24. 04. 2012 06:28