Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Redakčná rada bulletinovej služby

V dňoch 27. až 28. mája 2015 v priestoroch vojenského doškoľovacieho zariadenia v Ústí nad Priehradou sa uskutočnilo zasadnutie členov redakčnej rady bulletinovej služby v súlade so Smernicou na prípravu OS SR vo výcvikovom roku 2015. Rokovania sa za Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality ako riadny člen redakčnej rady zúčastnil Ing. Jozef PŠENÁK, z odboru kodifikácie. 

Predmetom zasadnutia bola prezentácia, posúdenie a schválenie materiálov na vydanie bulletinov v roku 2015 na témy:

  • Oprávnenia vydané v roku 2014 - riadil Ing. MARKÓ (Inšpektor práce MO SR pracovisko Trenčín).
  • Doprava v OS SR (vnútroštátna a medzinárodná) - riadil pplk. Ing. Ján JEVIN (Úrad logistického zabezpečenia Košice).
  • Munícia v OS SR - riadili Ing. BLAHOVÁ, Bc. KROVINOVÁ (Centrum testovania munície Nováky).
  • Bezpilotné mobilné prostriedky - riadil prof. DROPPA (Akadémia ozbrojených síl Slovenskej republiky v Liptovskom Mikuláši).
  • Výzbroj, technika, materiál a komunikačné informačné systémy v rokoch 2007-2009-riadil Ing. František UŠÁK (Sekcia modernizácie a podpory, Ministerstvo obrany SR Bratislava). 

Členovia redakčnej rady bulletinovej služby prerokovali i jazykové nedostatky v textoch bulletinov vrátane riešenia a príkladov, ktoré predniesla výkonná podpredsedníčka Dr. Ľudmila LUKÁČIKOVÁ. Diskusiu k predneseným materiálom a pripomienky riadil podpredseda redakčnej rady plk. gšt. Ing. Ján ŽARNOVICKÝ.

Nasledujúce rokovanie redakčnej rady bulletinovej služby sa uskutoční v septembri 2015.

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:19. 04. 2016 12:59