Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

       OTÁZKY A ODPOVEDE

Vaše otázky zasielajte na : Ing.Miroslav MARUŠIN,  č.t. 338 910,    e-mail : miroslav.marusin@mil.sk

       

1. Za akých podmienok a komu môže úrad poskytnúť SOŠ :

Vo všeobecnosti podmienky poskytovania štandardizačných dokumentov a SOŠ  určuje ods.a) §10 zákona č.11.2004 Z.z.. V praxi to znamená, že na základe písomnej požiadavky fyzickej alebo právnickej osoby adresovanej na ÚOŠKŠOK Trenčín , alebo prostredníctvom mailu na pracovníkov Odboru OŠ       / adresy sú uvedené v "Kontaktných údajoch"  / úrad poskytne bezplatne požadovaný SOŠ.

V požiadavke však musí byť uvedené, že požadovaný SOŠ je potrebný pre zabezpečenie dodávok výrobkov a služieb na účely obrany pre ústredné štátne orgány /obyčajne MO SR /. 

Úrad poskytuje SOŠ výhradne v elektronickej podobe : zaslaním na CD, mailom, alebo pri osobnej návšteve skopírovaním na USB kľúč žiadateľa. 

 

 

 

  

Aktualizované:12. 07. 2012 07:51