Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SOŠ ACodP-1

Príručka NATO o kodifikácii

Spojenecká kodifikačná publikácia (ACodP-1) určuje zásady, zodpovednosti, operačné postupy a pravidlá automatizovaného spracovania údajov (ADP) na koordinovanú údržbu Kodifikačného systému NATO. Všetky krajiny a agentúry NATO, ktoré sa podieľajú na Kodifikačnom systéme NATO, sa povinne riadia ustanoveniami uvedenými v ACodP-1. Účastníci kodifikačného systému môžu vydať vhodné doplňujúce národné nariadenia, ktoré sú v súlade s koncepciou, pravidlami a postupmi uvedenými v ACodP-1.
V tejto publikácii sa uvádzajú zásady a koncepcia Kodifikačného systému NATO vo väzbe na príslušné štandardizačné dohody a spojenecké publikácie NATO a určujú zodpovednosti zúčastnených krajín a Agentúry pre technické zabezpečenie a zásobovanie NATO (NAMSA).

SOŠ ACodP-1 Príručka NATO o kodifikácii sa skladá zo:

  • SOŠ ACodP-1-1 - Politika a princípy
  • SOŠ ACodP-1-2 - Identifikácia položky
  • SOŠ ACodP-1-3 - Klasifikácia položky
  • SOŠ ACodP-1-4 - Medzinárodné operácie
  • SOŠ ACodP-1-5 - Automatické spracovanie údajov na ich výmenu v NATO
  • SOŠ ACodP-1-6 - Publikácie, formuláre a periodické hlásenia
  • SOŠ ACodP-1-7 - Slovník kodifikačných termínov
Aktualizované:19. 11. 2015 08:18

Download