Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SOŠ ACodP-1

Príručka NATO o kodifikácii

Spojenecká kodifikačná publikácia (ACodP-1) určuje zásady, zodpovednosti, operačné postupy a pravidlá automatizovaného spracovania údajov (ADP) na koordinovanú údržbu Kodifikačného systému NATO. Všetky krajiny a agentúry NATO, ktoré sa podieľajú na Kodifikačnom systéme NATO, sa povinne riadia ustanoveniami uvedenými v ACodP-1. Účastníci kodifikačného systému môžu vydať vhodné doplňujúce národné nariadenia, ktoré sú v súlade s koncepciou, pravidlami a postupmi uvedenými v ACodP-1.
V tejto publikácii sa uvádzajú zásady a koncepcia Kodifikačného systému NATO vo väzbe na príslušné štandardizačné dohody a spojenecké publikácie NATO a určujú zodpovednosti zúčastnených krajín a Agentúry pre podporu a obstarávanie NATO (NSPA). 

Spojenecká publikácia je prevzatá ako Slovenský obranný štandard SOŠ ACodP-1.

SOŠ ACodP-1 Príručka NATO o kodifikácii obsahuje:

 • SOŠ ACodP-1-1 - Politika a princípy
 • SOŠ ACodP-1-2 - Identifikácia položky
 • SOŠ ACodP-1-3 - Klasifikácia položky
 • SOŠ ACodP-1-4 - Medzinárodné operácie
 • SOŠ ACodP-1-5 - Automatické spracovanie údajov na ich výmenu v NATO
 • SOŠ ACodP-1-6 - Publikácie, formuláre a periodické hlásenia
 • SOŠ ACodP-1-7 - Slovník kodifikačných termínov
ŠTANDARDIZAČNÉ DOHODY NATO na procesy kodifikácie produktov pre účely obrany:

 • STANAG 3150 - Jednotný systém klasifikácie dodávok
 • STANAG 3151 - Jednotný systém identifikácie položky
 • STANAG 4177 - Jednotný systém získavania údajov
 • STANAG 4199 - Jednotný systém výmeny riadiacich údajov o materiáli
 • STANAG 4438 - Jednotný systém poskytovania údajov uvádzaných v spojitosti s NSN
Všetky štandardizačné dohody pre oblasť kodifikácie sú súčasťou SOŠ ACodP-1.

V prípade potreby je možné podľa § 10 Zákona č.11/2004 Z.z. s uvedením dôvodu písomne požiadať úrad o plné znenie SOŠ.

Za akých podmienok a komu môže úrad poskytnúť SOŠ :

Aktualizované: 6. 02. 2020 20:40