Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Bilaterálne pracovné rokovanie medzi ÚOŠKŠOK Trenčín a ÚřOSKaSOJ Praha k realizácii konkrétnych prípadov štátneho overovania kvality Ostrava 04.-06.12. 2023

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä prerokovanie aktuálnych prípadov vzájomného štátneho overovania kvality. K jednotlivým žiadostiam bol predložený rozsah vykonaného štátneho overovania kvality a identifikované zistenia, ktoré je nevyhnutné riešiť na úrovni dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany formou prijatia účinných opatrení k náprave.

Na záver rokovania bolo konštatované, že vykonávanie priamych rokovaní a výmena vzájomných skúseností predstavuje výrazný prínos k budovaniu systémov štátneho overovania kvality a k jednotnému postupu pri vypracovaní stanovísk krajín na rokovania pracovnej skupiny aliancie AC327/WG2 pre kvalitu.


null
Aktualizované:14. 12. 2023 07:59