Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odborne metodické zamestnanie MSM LAND SYSTEMS s.r.o.

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne na základe vyžiadania MSM LAND SYSTEMS s.r.o., vykonal dňa 25. januára 2024 odborné školenie pre predstaviteľov manažmentu a výkonných pracovníkov spoločnosti v oblasti štátneho overovania kvality a kodifikácie produktov na účely obrany. Zamestnanie bolo zamerané najmä na:

1.Proces vzájomného štátneho overovania kvality v aliancii NATO.

2.Zákon NR SR č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov.

3.Rozbor požiadaviek Slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2110.

4.Vykonávanie štátneho overovania kvality na území Slovenskej republiky v prospech orgánov štátnej správy a členských krajín aliancie NATO.

5.Kodifikáciu produktov na účely obrany národným kodifikačným úradom a na zapojenie Slovenskej republiky do systému kodifikácie aliancie NATO.

Na odbornom školení participovalo 27 účastníkov zo spoločnosti MSM LAND SYSTEMS s.r.o. so sídlom v Trenčíne.

Lektori: Ing. Kapusta (ROdŠOK), Ing. Bohuš (ROdK),

Ing. Romaňák (VeOddPKPTaV), Ing. Doskočil (VeOddAKaMOP).

null null null
Aktualizované:30. 01. 2024 11:30