Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Rokovanie s národnou autoritou Švédskeho kráľovstva

Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnilo online rokovanie riaditeľa odboru štátneho overovania kvality a vedúceho oddelenia pozemnej, kolesovej a pásovej techniky a výzbroje odboru štátneho overovania kvality Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín s národnou autoritou Švédskeho kráľovstva - Försvarets materielverk (FMV) k procesu zabezpečenia štátneho overovania kvality bojových pásových vozidiel CV90SVK, na základe dohody o spolupráci G2G medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Švédskym kráľovstvom.

Predmetom rokovania bolo najmä prerokovanie realizácie štátneho overovania kvality u dodávateľov na území Slovenskej republiky. Predstavitelia národnej autority Švédskeho kráľovstva informovali úrad, že po vykonaní analýzy rizík rozhodnú o uplatnení požiadavky na vykonanie štátneho overovania kvality k zmluvám uzatvoreným dodávateľom bojových pásových vozidiel CV90SVK spoločnosťou BAE Systems Hägglunds AB, Švédsko s dodávateľmi na území Slovenskej republiky. Zástupcovia úradu na rokovaní deklarovali pripravenosť úradu štátne overovanie kvality na území Slovenskej republiky vykonať.

Aktualizované:24. 04. 2024 08:09