Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Memorandum o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality

V roku 2015 pokračovala súčinnosť Odboru štátneho overovania kvality Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín so Sekciou obrannej politiky Ministerstva obrany SR pri vypracovaní finálneho znenia „Memoranda o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o službách vzájomného štátneho overovania kvality“ a pri zabezpečení komunikácie v oblasti procesu schválenia memoranda.

Zamestnanci úradu výrazne prispeli k vypracovaniu a odbornému posúdeniu finálneho znenia uvedeného memoranda v slovenskom a anglickom jazyku a k vypracovaniu a predloženiu príslušných dokladov k uvedenému materiálu do Vlády Slovenskej republiky dňa 2. decembra 2015.

Memorandum bolo schválené zmluvnými stranami dňa 10. decembra 2015 počas zahraničnej služobnej cesty Ministra obrany Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických. Schválením memoranda bol ukončený dlhodobý proces vzájomnej evaluácie procesov v oblasti vykonávania štátneho overovania kvality, ktorý začal rokovaním zástupcov Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín a Ministerstva obrany SR s poverenými zástupcami Kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva obrany USA v Pentagóne vo februári 2009.

Aktualizované:15. 01. 2016 12:40