Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu krajín Vyšehradskej štvorky

V dňoch 26. - 29. apríla 2016 sa uskutočnilo v Poľsku plánované rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu krajín Vyšehradskej štvorky. Na pracovnom rokovaní bolo prerokované najmä:

  1. Prístup krajín Vyšehradskej štvorky k implementácii spojeneckej publikácie NATO AQAP 2110:2016 v prechodnom období do 21.9. 2018. Prístup krajín vychádza z národnej legislatívy a postavenia príslušných zložiek národných úradov. Uvedená téma bola predmetom širokej odbornej diskusie. Krajiny sa dohodli, že sa budú informovať o pripravovaných krokoch v uvedenej oblasti.
  2. Aktuálny stav a úlohy týkajúce sa procesu vzájomného štátneho overovania kvality medzi krajinami V4 v roku 2016 s vyhodnotením spolupráce krajín v roku 2015. Slovenská republika zabezpečila v roku 2015 štátne overovanie kvality v prospech Českej republiky v 24 prípadoch, v prospech Poľskej republiky v 14 prípadoch. Maďarská republika o štátne overovanie kvality v roku 2015 nepožiadala.
  3. Slovenská republika na rokovaní prezentovala pripravený návrh národnej politiky a postup úradu počas prechodného obdobia zavádzania normy AQAP 2110:2016. Súčasne vykonala prezentáciu o informačnom systéme štátneho overovania kvality.
  4. Česká republika prezentovala stav revízie spojeneckej publikácie AQAP 2131 po ukončení prvého kola pripomienkového konania. Slovenská republika vykonala rozbor celkového prístupu k revízii.
  5. Poľská republika a Maďarsko informovali o zmenách v organizačnej štruktúre a o uplatňovaných postupoch štátneho overovania kvality.
  6. Na rokovaní bola schválená realizácia následného rokovania skupiny v roku 2017 na území Slovenskej republiky.

Zástupcovia krajín V4 sa dohodli, že budú vzájomne koordinovať postup pri prijímaní návrhov na revíziu a zmeny spojeneckých publikácii NATO v oblasti vzájomného štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany podľa spojeneckých publikácii NATO AQAP.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:31. 05. 2016 08:23