Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu, krajín Vyšehradskej štvorky

V dňoch 19. až  22. septembra 2017 sa v Bešeňovej, Slovenská republika konalo pracovné rokovanie skupiny Q4 pre kvalitu. Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

  • systém štátneho overovania kvality a národné prístupy k výkonu štátneho overovania kvality,
  • prerokovanie aktuálnych prípadov vzájomného štátneho overovania kvality, rozbor zistených nedostatkov a prijatie opatrení,
  • národný prístup jednotlivých krajín k implementácii nového štandardizačného dokumentu NATO AQAP 2110:2016, počas prechodného obdobia do 21. septembra 2018,
  • národné prístupy k certifikácii dodávateľov výrobkov a služieb na účely obrany podľa príslušných štandardizačných dokumentov NATO AQAP,
  • prerokovanie spoločného stanoviska krajín V4 k uvádzajúcim dokumentom štandardizačných dokumentov NATO AQAP.

Zástupcovia zúčastnených krajín sa na pracovnom rokovaní dohodli na spoločnom stanovisku krajín V4 k výberu uvádzajúceho dokumentu k štandardizačným dokumentom AQAP, na rokovanie pracovnej skupiny NATO AC327/WG2.

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

Fotografia

/p>

Aktualizované:23. 10. 2017 13:01