Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Odovzdávanie osvedčenia o zhode spoločnosti Aliter Technologies, a.s. Bratislava

Dňa 11. decembra 2017 odovzdali riaditeľ úradu Ing. Emil KOŠÚT spolu s riaditeľom odboru štátneho overovania kvality Ing. Antonom KAPUSTOM osvedčenie o zhode systému zabezpečovania kvality spoločnosti Aliter Technologies, a.s. podľa SOŠ AQAP 2110:2010, s vymedzením predmetu na „Projektová činnosť a riadenie projektov, integrácia hardvéru a softvéru, návrh, výroba, podpora a prevádzka informačných a komunikačných technológií". Osvedčenie o zhode prevzal Ing. Ervin Haramia, manažér spoločnosti..

Fotografia

Fotografia

Aktualizované:14. 12. 2017 10:49