Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

ZOZNAM AGENTÚR PRE KODIFIKÁCIU

V tejto časti je uverejnený zoznam Agentúr pre kodifikáciu, ktorým ÚOŠKŠOK vydal OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV O VÝROBKU podľa Zákona č. 11/2004 Z.z. § 11 Agentúra pre kodifikáciu, ako aj prehľad žiadateľov o vydanie osvedčenia.

Vydané Číslo osvedčenia Agentúra pre kodifikáciu INFO
01.06.2004 01/2004 BVsoft s.r.o., Uherské Hradište, ČR INFO
21.06.2005 05/2005 PROFILAX s.r.o., SR INFO
18.08.2005 07/2005 AURA LOGIS s.r.o., SR INFO
13.05.2008 10/2008 VR Group, a.s., Vyškov, ČR INFO

Oznámenie o pozastavení platnosti osvedčenia na spracovávanie návrhu kodifikačných údajov o produkte.

Úrad pozastavil platnosť osvedčenia na spracovávanie návrhu kodifikačných údajov o produkte kodifikačnej agentúre:

1. VOP Trenčín, a.s., dňom 01.01.2014 na základe jej vlastnej žiadosti.

2. KONŠTRUKTA - Defence, a.s., dňom 01.04.2014 na základe jej vlastnej žiadosti. 

Oznámenie:

Dňa 19.09.2012 kodifikačná agentúra EVPÚ, a.s., Nová Dubnica oznámila skončenie činnosti k 30.9.2012. 

Skončenie činnosti na vlastnú žiadosť:

  • r.2007 - VOP 026 Šternberk, Divize VTÚVM, Slavičín, ČR,
  • r.2008 - Technický skúšobný ústav š.p. Piešťany, SR,
  • r.2012 - Agentúra AURA s.r.o. Brno, ČR,
  • r.2012 - EVPÚ, a.s., Nová Dubnica, SR.
Aktualizované: 9. 03. 2017 12:58