Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

DÔLEŽITÉ ODKAZY

V tejto časti nájdete dôležité odkazy na stránky ktoré sa zaoberajú problematikou kodifikácie, databázy obsahujúce informácie o kodifikovaných výrobkoch (NSN, RN, ...) a údaje o výrobcoch (NCAGE, ...).

>Pre vstup do SK-KÓDu potrebujete autorizačné údaje, ktoré vám vydá Odbor kodifikácie ÚOŠKŠOK po zaslaní vyplnenej Žiadosti o vstup do SK-KÓDu. Túto žiadosť si môžete stiahnuť v časti Download.

Ak nemáte pridelený autorizačný kód, vyžiadajte si ho na E-mail codify@mil.sk , alebo zatelefonujte na Telefón +421 960 338 920.

Aktualizované:28. 03. 2013 07:19