Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

OZNAM PRE ZAMESTNANCOV

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.


Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti: protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk,  tel.: 0960/960 960, fax: 0960/312 615 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia kontroly, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI".

Aktualizované:30. 09. 2015 06:42