Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Kód výrobcu a dodávateľa NATO

NATO Commercial and Government Entity Code - NCAGE -

Výrobca a dodávateľ produktu (ďalej len „dodávateľ“) predstavuje v kodifikačnom  systéme NATO rôzne typy organizácii / subjektov - ako výrobné, nevýrobné, vládne, komerčné organizácie, logistické agentúry, obstarávatelia, poskytovatelia služieb, distribútori... 

Tieto organizácie / subjekty :

a) majú projektovú a konštrukčnú kontrolu a kontrolu nad výrobou produktov, alebo ktoré zo surovín, vyrobených materiálov alebo komponentov, s úpravami aj bez nich vyrábajú produkty, z ktorých podľa svojej vlastnej dokumentácie vyrábajú zložitejšie / finálne produkty,

b) sú zapojené do vývoja noriem, technických podmienok alebo ekvivalentných dokumentov,

c) sú jedinými známymi zdrojmi dodávok produktov zavádzaných do zásobovacieho systému,

d) sú fyzické a právnické osoby,

e) sú občianske spolky, združenia, mimovládne a neziskové organizácie žiadajúce o granty USA.

NCAGE - je presne definovaný päťmiestny alfanumerický kód, ktorý sa používa na označenie dodávateľa. Je neoddeliteľnou súčasťou identifikácie produktu – určenie zdroja produktu / výrobku alebo služby a jednoznačný identifikátor dodávateľa.

NCAGE, dodávateľom - "žiadateľom" so sídlom v Slovenskej republike prideľuje úrad. Úrad údaje udržiava v kodifikačnom informačnom systéme MCC WEB a pravidelne aktualizuje v databáze NATO NMCRL na portáli NSPA.


Príklad tvaru NCAGE slovenského subjektu :

1111M

- prvé štyri pozície  -  číslo od 0 po 9
- piata pozícia  -  písmeno M


Aktualizované:21. 04. 2023 20:22