Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Kód výrobcu a dodávateľa NATO

NATO Commercial and Government Entity Code - NCAGE -

Výrobca a dodávateľ produktu (ďalej len „výrobca“) predstavuje v kodifikačnom  systéme NATO rôzne typy organizácii - ako výrobné, nevýrobné, vládne, komerčné organizácie, logistické agentúry, obstarávatelia, poskytovatelia služieb, distribútori. Tieto organizácie :

a) majú projektovú a konštrukčnú kontrolu a kontrolu nad výrobou produktov, alebo ktoré zo surovín, vyrobených materiálov alebo komponentov, s úpravami aj bez nich vyrábajú produkty, z ktorých podľa svojej vlastnej dokumentácie vyrábajú zložitejšie / finálne produkty,

b) sú zapojené do vývoja noriem, technických podmienok alebo ekvivalentných dokumentov,

c) sú jedinými známymi zdrojmi dodávok produktov zavádzaných do zásobovacieho systému,

d) sú fyzické a právnické osoby, občianske spolky, združenia, mimovládne a neziskové organizácie.

NCAGE - je presne definovaný päťmiestny alfanumerický kód, ktorý sa používa na označenie výrobcu. Je neoddeliteľnou súčasťou identifikácie produktu – zdroj referenčného čísla výrobku alebo služby a jednoznačný identifikátor výrobcu.

NCAGE výrobcom so sídlom v Slovenskej republike prideľuje úrad. Údaje udržiava v kodifikačnom informačnom systéme MCCATALOGUE a pravidelne aktualizuje v databáze NATO NMCRL

Aktualizované:29. 01. 2020 07:52