Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

PRÍSTUP DO MCC WEB

Aplikácia MCC WEB vo vládnom cloude SR - pracuje v rutinnej prevádzke od 1. januára 2021 a všetky kodifikačné procesy sú vykonávané v rutinnej prevádzke a bez obmedzení vrátane činností Agentúr pre kodifikáciu, ktoré sú pre túto činnosť spôsobilé.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pre výrobcov a dodávateľov produktov pre účely obrany s platnou zmluvou, rámcovou zmluvou alebo objednávkou na dodanie produktov na účely obrany so subjektami Ministerstva obrany Slovenskej republiky je pripravený registračný formulár na prístup do aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude SR:

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Po vyplnení a odoslaní registračného formuláru a po preverení používateľa bude žiadateľovi pridelený prístup do MCC WEB do jedného pracovného dňa s pokynmi na používanie aplikácie pre prehliadanie a vyhľadávanie údajov. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kodifikačný systém Slovenskej republiky v rokoch 2019-2022 prechádzal a bude prechádzať zásadnými zmenami z hľadiska funkcionality, ktorá sa prispôsobuje alebo bude prispôsobovať požiadavkách vývoja kodifikačného systému NATO, požiadavkám výrobcov a dodávateľom pre účely obrany a požiadavkám zavedeniu e-Governmentu v Slovenskej republike. Základným krokom pre úspešné zvládnutie aplikovania týchto požiadaviek bola novelizácia zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky MO SR č.479/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.septembra 2019. 

Novelizácia zákona vytvorila základné predpoklady pre prispôsobenie technickej stránky – kodifikačného informačného systému prepojeného s Integrovaným informačným systémom MO SR - aplikácie MC CATALOGUE do aplikácie MCC WEB umiestnenej vo vládnom cloude SR, najmä pre funkcionalitu prístupu do prehliadania údajov a do elektronického systému spracovania návrhu kodifikačných údajov pre výrobcov a dodávateľov a agentúry pre kodifikáciu. 

V súčasnej dobe finišujeme s prípravou postupov (MP) pre výrobcov a dodávateľov na spracovávanie návrhov kodifikačných údajov v aplikácii MCC WEB vo vládnom cloude.


null
Aktualizované:16. 02. 2021 11:43