Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

PRÍSTUP DO MCC WEB

Kodifikačný systém Slovenskej republiky v rokoch 2019-2022 prechádzal a bude prechádzať zásadnými zmenami z hľadiska funkcionality, ktorá sa prispôsobuje alebo bude prispôsobovať požiadavkách vývoja kodifikačného systému NATO a požiadavkám zavádzaniu eGovernmentu v Slovenskej republike. Základným krokom pre úspešné zvládnutie aplikovania týchto požiadaviek bola novelizácia zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky MO SR č.479/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.septembra 2019. 

Novelizácia zákona vytvorila základné predpoklady pre prispôsobenie technickej stránky – kodifikačného informačného systému prepojeného s Integrovaným informačným systémom MO SR - aplikácie MC CATALOGUE, najmä pre funkcionalitu prístupu do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov pre výrobcov a dodávateľov a agentúry pre kodifikáciu. 


Pripravujeme systém prístupu výrobcov a dodávateľov do aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude.


Predpokladaný termín spustenia prístupu - máj-jún 2020.

null


Aktualizované: 9. 03. 2020 19:11