Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

SAM 


Úrad - nemá žiadne povinnosti v procese registrácie žiadateľov v SAM USA. Z dobrej vôle sme len poradný orgán a naše povinnosti v systéme končia pridelením alebo aktualizáciou kódu NCAGE slovenským žiadateľom.


Jednotlivé kroky, zásady, postupy v procesoch, ktoré musí vykonať organizácia ako „žiadateľ“, ak chce spolupracovať s vládou USA na základe uzatvorenej zmluvy alebo ak chce požiadať o finančný grant nájdete na :

VEĽVYSLANECTVO USA NA SLOVENSKU - POKYNY PRE DODÁVATEĽOV NA REGISTRÁCIU V SAM 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Odporúčanie postupných - základných krokov v procese registrácie: 

1. Požiadať o pridelenie NCAGE
2. Na stránke NSPA overiť pridelenie NCAGE a správnosť údajov.
3. Overiť, či došlo k prenosu informácií o NCAGE z NSPA do CSI.
4. Zaregistrovať sa v SAM systéme. 
5. Prekontrolovať platnosť registrácie v SAM systéme.


Pre konzultácie ak budeme vedieť pomôcť v tejto problematike kontaktujte :

E-mail codify@mil.sk
Aktualizované:10. 01. 2024 10:06